Nowa komenda bolesławieckich strażaków coraz bliżej. Wmurowano akt erekcyjny

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Miejsce budowy nowej jednostki znajduje się przy ul. Ekonomicznej.
istotne.pl 183 straż pożarna

Aktualizacja 15:30

Bolesławiecka KP PSP o ceremonii:

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Zaproszonych gości przywitał komendant powiatowy PSP w Bolesławcu st. bryg. Andrzej Śliwowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasowe zaawansowanie prac budowlanych. Po czym nastąpiło podpisanie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego w nowo powstającym obiekcie komendy.

Akt erekcyjny podpisali i dokonali symbolicznego wmurowania:

  • Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko,
  • Wicewojewoda Dolnośląski dr Piotr Sebastian Kozdrowski,
  • Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Hajduk,
  • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana Cezary Przybylski,
  • Starosta Bolesławiecki Pan Tomasz Gabrysiak,
  • Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman,
  • Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu st. bryg. Andrzej Śliwowski.

Mundurowi dodają:

Mając na uwadze wymiar historyczny uroczystości, wraz z aktem erekcyjnym złożone zostały: nośnik danych zawierający skany dokumentów dotyczących budowy, zdjęcia z okresu poprzedzającego budowę oraz zdjęcia przedstawiające kolejne etapy realizacji inwestycji, informacje dotyczące organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu oraz imienny wykaz funkcjonariuszy i pracowników komendy.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podziękowali wszystkim zaangażowanym w proces realizacji tej inwestycji i mają nadzieję, że poprawa warunków służby strażaków przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Budowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia Inwestycje budowlane „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Jak to się zaczęło i jak przebiegało?

  • W 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu poprzez Starostę Bolesławieckiego pozyskała od Gminy Miejskiej Bolesławiec w trwały zarząd nieruchomość gruntową pod budowę przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu, a następne w wyniku przeprowadzonego postępowania odebrano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
  • W 2022 roku zrealizowano pierwszy etap zadania obejmujący wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie makroniwelacji.
  • Zakres prac, jaki wykonano w 2023 roku dla drugiego etapu budowy, to: roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę, wykonanie ław, stóp fundamentowych oraz fundamentów pod główny budynek, wykonanie instalacji sanitarnych i technologicznych podposadzkowych.

Co dalej?

Komenda:

Na lata 2024-2025 zaplanowano wzniesienie tzw. stanu surowego zamkniętego głównego budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Kolejne etapy będą realizowane w ramach posiadanych i przyznanych środków finansowych z budżetu państwa oraz deklarowanego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bolesławieckiego.

I podkreśla: – Inicjatorem budowy byli strażacy i pracownicy tut. komendy na czele z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu st. bryg. Andrzejem Śliwowskim, a także wspierający inicjatywę budowy Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman oraz Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

(Opracowanie: st. bryg. Piotr Pilarczyk, st. kpt. Sylwester Łasocha).


Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu odbyła się 6 czerwca.

Bolesławiecki magistrat:

Miejsce budowy nowej jednostki znajduje się przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu. Finansowanie inwestycji realizowane jest z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

I podkreśla: – Uwzględniając potrzeby zabezpieczenia miasta i całego powiatu bolesławieckiego oraz poprawę warunków pełnienia służby, w 2021 roku samorząd miejski Bolesławca nieodpłatnie przekazał w użytkowanie wieczyste dwie działki o łącznej powierzchni 0,9312 ha z przeznaczeniem na wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP.