Niemal jak w wojsku. Klasa mundurowa w ZSOiZ

Niemal jak w wojsku. Klasa mundurowa w ZSOiZ
fot. ZSOiZ Bolesławiec 27 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu dyrektorka placówki Laura Słocka-Przydróżna przyjęła ślubowanie od uczniów I rocznika klasy mundurowej.
istotne.pl zsoiz bolesławiec

13 kadetów pochodzących z różnych klas technikum od października 2015 roku, oprócz normalnej nauki, brało udział w szkoleniu wojskowym opartym na minimum programowym opracowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Już od ubiegłego roku szkolnego szkoła przygotowywała się do utworzenia takiej grupy mundurowej, uczestnicząc m.in. w Kongresie Klas Mundurowych w Warszawie i VI Ogólnopolskim Forum Szkół prowadzących kształcenie mundurowe.

Uroczystość prowadził major Jacek Nesler, który jest opiekunem klasy mundurowej. Podczas ślubowania kadetom towarzyszyli przedstawiciele instytucji, z którymi szkoła nawiązała współpracę, rodzice, koledzy i koleżanki z klasy oraz grono pedagogiczne.

Szkolenie wojskowe będzie polegać na przygotowywaniu do służby wojskowej, m.in. przez krzewienie sportów obronnych, strzelectwa, ratownictwa, a także promocję postaw proobronnych, popularyzację historii wojskowości i pielęgnowanie pamięci o miejscach walk. Ponadto kadetów jeszcze w tym roku szkolnym czeka ponad 30 godzin szkolenia poligonowego oraz – dzięki pomysłowości majora Jacka Neslera – aktywne ferie podczas zajęć na basenie, siłowni i lodowisku.

Jak czytamy na stronie ZSOiZ:

Uroczystość ślubowania to zwieńczenie wielu działań, spotkań i nawiązanej współpracy. Jest to także wynik działań Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z przewodniczącym Panem Starostą Dariuszem Kwaśniewskim na czele i Pani Naczelnik Alicji Krzyszczak, którzy wyrazili zgodę na organizację dodatkowych zajęć szkolenia wojskowego, nowej innowacyjnej możliwości rozwijania zainteresowań i kompetencji naszych uczniów.

Ideę utworzenia klasy mundurowej od samego początku wspierał Pan Pułkownik Stanisław Chwojnicki, który był inicjatorem podpisania porozumień z Wyższą Szkołą Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 10 Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 23 Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 KS Commando w Bolesławcu.

Zwieńczeniem tych wszystkich starań i podejmowanych decyzji jest wprowadzenie na stałe do oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kształcenia mundurowego.

Na facebookowym profilu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego więcej zdjęć z uroczystości ślubowania uczniów I rocznika klasy mundurowej.

ZSOiZ/ii