Król, Bakalarz, Puzio krytykują przeniesienie budowlanki

starostwo
fot. Krzysztof Gwizdała Powiatowi radni z klubu Forum wysłali list do starosty, w którym wyrażają zaniepokojenie sytuacją w powiatowej oświacie. Chodzi o ostatnie propozycje Zarządu Powiatu dotyczące przeniesienia uczniów budowlanki do innych szkół.
istotne.pl 0 józef król, janusz puzio, władysław bakalarz

Reklama

Poniżej prezentujemy list otwarty radnych, w ktorym proponują staroście m.in. alternatywne rozwiązanie i zachęcają do poważnego potraktowania deklaracji Prezydenta Miasta Pana Piotra Romana, złożonej na ostatniej Sesji Rady Powiatu o chęci przejęcia powiatowej oświaty czy chociażby samej Szkoły Specjalnej, która kształci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Czy miasto powinno przejąć powiatową oświatę?
Tak, to dobry pomysł
78.26 % głosów: 90
Nie, oświata w powiecie jest OK
19.13 % głosów: 22
To mnie nie interesuje
2.61 % głosów: 3

Bolesławiec 09.12.2015 r.

Pan Dariusz Kwaśniewski

Starosta Bolesławiecki

Jesteśmy mocno zaniepokojeni sytuacją w powiatowej oświacie. Ostatnie wydarzenia związane z Zespołem Szkół Budowlanych pokazują, wbrew temu co słyszymy na Sesjach, poważne błędy czy też nieumiejętności w zarządzaniu oświatą. Nie można stwarzać i dopuszczać do sytuacji zagrożenia dla uczącej się młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Obecna sytuacja to zły przykład dla młodych ludzi, to zła lekcja demokracji. Jesteśmy zobowiązani pokazać im, że władza nawet trudne decyzje, umie i chce podejmować w sposób transparentny i odpowiedzialny.

Żeby wyjaśnić tę sprawę, pytamy czy prawdą jest, że trudna sytuacja w finansowaniu oświaty zmusza Zarząd do likwidacji jednej ze Szkół? Czy głównym powodem zamieszania jest tylko chęć poprawy warunków lokalowych dla Szkoły Specjalnej?

Mamy poważne wątpliwości czy planując przeniesienie Zespołu Szkół Budowlanych do innej Szkoły była to decyzja przemyślana, bo jeżeli tak to do której, jeżeli tak to jakie są koszty, szczególnie te związane z likwidacją i nowym urządzaniem specjalistycznych gabinetów. Czy w dłuższej perspektywie planowana jest likwidacja tej Szkoły? Czy w tej sytuacji rozważany był los OHP, organizacji zajmującej się ponad 180 młodymi osobami potrzebującymi szczególnej opieki?

Jeżeli chodzi tylko o poprawę warunków lokalowych Szkoły Specjalnej to należy to zrobić w sposób optymalny, przejrzysty i bez czynienia znaczącej krzywdy innej szkole.

W tej sytuacji, naszym zdaniem warto jeszcze przeanalizować remont obecnej siedziby Szkoły, może być on ekonomicznie opłacalny, jeżeli w grę nie wchodzą czynniki pozaekonomiczne. Szczególnie jeżeli rzetelnie uwzględni się koszty przeniesienia dwóch szkół z niezbędną adaptacją pomieszczeń gabinetów czy specjalistycznych pomieszczeń, co dotyczy szczególnie szkół uczących w sposób praktyczny zawodów.

Jeżeli Pan Starosta i Zarząd Powiatu będą chcieli realizować wariant przeniesienia do istniejącego użytkowanego obiektu oświatowego to taki projekt trzeba profesjonalnie przygotować w kilku wariantach, merytorycznie uzasadnić i poddać ocenie i opinii Rady Powiatu i zainteresowanych środowisk.

Chcielibyśmy wiedzieć jakie są potrzeby Szkoły Specjalnej, ilu uczniów byłoby przenoszonych, czy dotyczy to również ORW. Jakie są potrzeby w zakresie powierzchni, kubatury, ilości pomieszczeń do nauki i innych zajęć, potrzeby w zakresie komunikacji, parkingów, podjazdów i inne.

Chcielibyśmy aby Zarząd przygotował audyt szkół i innych placówek oświatowych pod kątem zagospodarowania na potrzeby Szkoły Specjalnej. Jeżeli zdaniem Pana Starosty któryś z obiektów nie spełnia wymogów czy oczekiwań to należałby to uzasadnić. W tym opracowaniu należy podać, te informacje o wszystkich obiektach które są związane z potrzebami Szkoły Specjalnej. Ponadto co jest bardzo istotne, to należy podać aktualną ilość uczniów i oddziałów oraz prognozę demograficzną i zapotrzebowanie rynkowe na kształcenie w danych kierunkach. W opracowaniu powinna znaleźć się analiza słabych i mocnych stron proponowanych lokalizacji.

Tak przygotowany projekt powinien być poddany ocenie Rady Powiatu i zainteresowanych środowisk o czym już wspomnieliśmy a opinie te powinny być uwzględnione przy podjęciu ostatecznej decyzji.

Jako alternatywne rozwiązanie, zachęcamy też do poważnego potraktowania deklaracji Prezydenta Miasta Pana Piotra Romana, złożonej na ostatniej Sesji Rady Powiatu o chęci przejęcia powiatowej oświaty czy chociażby samej Szkoły Specjalnej, która przecież kształci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Takie rozważania są szczególnie zasadne w kontekście kolejnej reformy oświaty, która w poważnym stopniu zaburzy jej funkcjonowanie. W tej sytuacji jeden gospodarz i większa elastyczność w zarządzaniu obiektami byłaby w interesie uczniów i kadry pedagogicznej. Jest wiele dobrych przykładów takiego zarządzania oświatą.

W imieniu Klubu Radnych Forum

Józef Król
Władysław Bakalarz
Janusz Puzio

Reklama