Rusza program „Rodzina 500 plus” w Bolesławcu. Kto dostanie pieniądze?

Rusza program „Rodzina 500 plus” w Bolesławcu. Kto dostanie pieniądze?
fot. Krzysztof Gwizdała Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.
istotne.pl um bolesławiec, 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie). Ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Uwaga! Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Program „Rodzina 500+”:
nie da spodziewanego rezultatu
55.47 % głosów: 71
to świetny pomysł nowej władzy
34.38 % głosów: 44
nie obchodzi mnie to
10.16 % głosów: 13

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca od 1 kwietnia 2016 r. będzie zajmować się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca).

Wnioski dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 41 – Ratusz), w Centrum Świadczeń Rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 7 oraz na stronach internetowych www.mpips.gov.pl, www.boleslawiec.eu, www.mops.boleslawiec.pl.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany, należy założyć konto na ePUAP, pod adresem http://www.epuap.gov.pl/.

Wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w pokojach nr 7 i 11, od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć interesantów, tj.:

  • w poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00
  • od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 11.30

oraz pod numerami telefonów: 75 645 78 17 i 75 645 78 21.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UM Bolesławiec/ii