Czy Bolesławiec jest zamożny?

Ratusz Bolesławiec
fot. istotne.pl W rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Bolesławiec uplasował się na 21 pozycji wśród miast powiatowych w całym kraju.
istotne.pl 0 ranking, wspólnota, um bolesławiec

Reklama

W Bolesławcu dochód per capita wynosi 3184,39 zł. Daje to Bolesławcowi trzecie miejsce wśród powiatowych miast dolnośląskich. W województwie dolnośląskim przed Bolesławcem znały się tylko Polkowice i Lubin.

– Tak jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej) – przekazują autorzy rankingu.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman zwraca uwagę na dobrą pozycję Bolesławca, mimo że od 1 stycznia 2015 r. zwolnione są z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i lokale mieszkalne, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz grunty pozostałe (pod budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i pozostałymi budynkami). W Bolesławcu funkcjonują uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostały na niezmienionym poziomie – od roku 2012. Pomimo obniżenia przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – obowiązujące w Bolesławcu stawki są niższe.

informacja zlecona

Reklama