⚠ Powstanie długo oczekiwana obwodnica Bolesławca!

⚠ Powstanie długo oczekiwana obwodnica Bolesławca!
fot. Skanska Rusza przebudowa DW 297, powstanie południowo-wschodnie obejście Bolesławca oraz rondo turbinowe w Kruszynie. Kierowcy zyskają na czasie przejazdu, komforcie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie.
istotne.pl inwestycja, skanska, odwodnica

W czwartek 28 lipca firma Skanska podpisała umowę z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację tej inwestycji. Wartość kontraktu wyniesie ponad 22 mln zł netto.

Południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca

– W tym roku rozpoczniemy etap polegający na budowie południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca w ciągu DW 297 (km 0+000 – 3+998,10; etap III) – mówi Paweł Kurkowski, kierownik robót drogowych w firmie Skanska. – Zgodnie z formułą, w jakiej będzie realizowany ten odcinek – „optymalizuj i wybuduj” – rozpoczynamy od dostosowania zaprojektowanych elementów drogi do aktualnych warunków technicznych i optymalizacji projektów organizacji ruchu wg aktualnych wymagań i przepisów. Następnie wybudujemy 4-kilometrowy odcinek drogi o szerokości 8 metrów i dwa ronda: na drodze wojewódzkiej nr 363 Bolesławiec-Złotoryja oraz na drodze wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec-Lwówek Śląski. Przebudujemy również skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2280D. W celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu drogą gminną, wykonamy wiadukt drogowy o długości 21 m i szerokości 8,70 m. Dla rowerzystów, na całej długości odcinka, powstanie ścieżka rowerowa. A remedium na hałas komunikacyjny będą ekrany akustyczne o długości ponad 400 metrów. Ponadto, przebudujemy kolizje z sieciami elektroenergetycznymi, wodnokanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi oraz gazowymi, a w rejonie rond wykonamy oświetlenie uliczne.

Będzie obwodnica BolesławcaBędzie obwodnica Bolesławcafot. UMWD

Bezpieczne rondo turbinowe

– W ramach drugiego etapu mamy do wykonania w formule „zaprojektuj i buduj” rondo turbinowe w miejscowości Kruszyn – dodaje Paweł Kurkowski. – Rondo będzie miało 5 wlotów i połączy nową obwodnicę DW297 z drogą krajową nr 94 oraz wjazdem do miasta aleją Tysiąclecia i dojazdem do osiedla Kruszyn. Projekt planujemy wykonać do wiosny 2017 r., potem ruszą prace realizacyjne.

Rondo turbinowe to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające bezkolizyjne prowadzenie ruchu w obrębie skrzyżowania, gwarantujące jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Właśnie takie powstanie w Kruszynie. Jego specyfika polega na tym, że potoki ruchu pasa zewnętrznego i wewnętrznego nie przecinają się. Rozwiązanie to pozwala pojazdom w naturalny sposób kierować się na odpowiednie wyloty ronda, co zmniejsza ryzyko kolizji. Będzie zdecydowanie bezpieczniej!

– W ramach inwestycji wbudujemy 150 tys. ton piasku, ok. 125 tys. ton stabilizacji, 35 tys. ton kruszywa oraz 35 tys. ton mieszanek mineralno-bitumicznych – mówią przedstawiciele Skanski.

W technologii BIM

– Kontrakt będziemy realizować przy wykorzystaniu technologii 3D – mówi Michał Kubów, menadżer projektu w Skansce. – Podczas wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych będziemy korzystać z maszyn wyposażonych w systemy automatycznego sterowania. Nowoczesną technologię wykorzystaliśmy już na etapie oferowania. Jej zastosowanie w połączeniu z wizją w terenie, wykonanym pomiarem wysokościowym oraz przeprowadzoną analizą geologiczną pozwoliło na stworzenie trójwymiarowego modelu przestrzennego inwestycji. Model ten posłużył do szczegółowej analizy i oceny warunków terenowych, założeń realizacyjnych, co zaowocowało stworzeniem najbardziej optymalnej oferty przetargowej, a podczas realizacji pozwoli na wykonywanie prac z bardzo dużą precyzją.

Same plusy

– Rozpoczynamy bardzo ważną dla gminy i dla województwa inwestycję – mówi Witold Nietubyć, dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu. – Obwodnica Bolesławca przyniesie mnóstwo korzyści dla kierowców i mieszkańców. Zredukuje ruch tranzytowy na trasie Jelenia Góra–DK 94, A4, A18. Kierowcy zyskają na czasie przejazdu i bezpieczeństwie. Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia eksploatacji ulic w rejonie miejskim. Poprawią się warunki życia mieszkańców Bolesławca – natężenia ruchu, hałasu i wibracji ulegnie zdecydowanej minimalizacji. Świadomość tych walorów cieszy nas – wykonawcę obwodnicy, dając przekonanie, że budujemy z korzyścią dla społeczeństwa.

Skanska/ii