Problemy z nową drogą na Zabobrzu

Problemy z nową drogą na Zabobrzu
fot. Czytelnik Na nowo wybudowanej drodze, po opadach deszczu, woda zalewa podjazdy i rozlewa się w olbrzymie kałuże. Nasz czytelnik pyta, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie?
istotne.pl droga, zabobrze, zalana

Do redakcji przyszedł mail wysłany przez naszego czytelnika, którego zbulwersował sposób wykonania ulicy Zaborze

„Chciałbym abyście poruszyli temat ulicy Zabobrze. Otóż droga wykonywana za publiczne pieniądze jest totalną fuszerką, wykonawca spaprał robotę, brak jest odpływów co widać na zdjęciach. Przejście chodnikiem nie jest możliwe, wszędzie stoi woda, olbrzymie kałuże, zalane dojazdy. Jako mieszkaniec Bolesławca chciałbym wiedzieć kto jest odpowiedzialny za takie wykonanie drogi za olbrzymie pieniądze (kilka milionów złotych). Brak jest także kompetentnego nadzoru budowy. […] Przecież ta droga ma służyć przez kilkanaście lat, a przy takim wykonaniu pierwsze mrozy doprowadzą do uszkodzenia nawierzchni i po roku, dwóch będą znowu wyrwy, a pieniądze unijne się kończą i przez kilkanaście lat nikt tego już nie poprawi. Irytuje mnie, że ludzie którzy odpowiadają za prawidłowe wykonanie nie interweniują. Póki słońce świeci jest dobrze, ale po deszczu jest tragedia.”
Na nowo wybudowanej ul Zabobrze, po opadach deszczu, woda zalewa podjazdy i rozlewa się w olbrzymie kałużeNa nowo wybudowanej ul Zabobrze, po opadach deszczu, woda zalewa podjazdy i rozlewa się w olbrzymie kałużefot. Czytelnik

Mieszkańcy długo oczekiwali na ten remont, a potem prawie półtora roku na jego zakończenie. Wartość całej inwestycji oszacowano w 2009 r. na 9,3 mln zł. Remont poprzedziły m.in. prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Wartość tego zadania to 1 mln 680 tys. zł.

Poprosiliśmy rzeczniczkę miasta o komentarz i wyjaśnienia. Agnieszka Gergont odpowiedziała, że droga przy ul. Zabobrze nie została jeszcze odebrana.

Budowę ul. Zabobrze oszacowano na 9,3 mln zł.Budowę ul. Zabobrze oszacowano na 9,3 mln zł.fot. Czytelnik

– Aby określić jakość i zgodność wykonania przebudowy ul. Zabobrze z projektem i ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót, Gmina Miejska Bolesławiec zaangażowała zewnętrzną firmę audytorską do przeprowadzenia oceny technicznej – odpowiedziała rzeczniczka.

Poinformowała również, że zakres oceny dotyczyć będzie całości zamówienia publicznego, czyli opisu stanu istniejącego, analizy rozwiązania projektowego, wyszczególnienia błędów wykonawczych, wyszczególnienia niezgodności z projektem i niezgodności z umową. Ocenę poprzedzi także analiza dokumentacji i sporządzenie listy uwag i zastrzeżeń oraz wyszczególnienie wadliwych czynności i zaniechań osób pełniących funkcje techniczne na budowie, orzeczenie o przydatności obiektu do użytkowania, raport z ekspertyzy wraz z wyszczególnieniem roszczeń wobec wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.

Póki słońce świeci jest dobrze, ale po deszczu jest tragedia, a droga ma służyć przez kilkanaście lat, a nie do pierwszych mrozów - pisze nasz czytelnikPóki słońce świeci jest dobrze, ale po deszczu jest tragedia, a droga ma służyć przez kilkanaście lat, a nie do pierwszych mrozów - pisze nasz czytelnikfot. Czytelnik

– Dopiero w oparciu o protokół i wnioski zawarte w ocenie technicznej podejmowane będą decyzje dotyczące odbioru zadania i ewentualnej wysokości wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty – wyjaśniła Agnieszka Gergont. – Wykonawcą jest konsorcjum firm Eltor z Lubania i KJK z Bolesławca. Nadzór inwestorski w branży drogowej, instancyjnej i elektrycznej prowadzi Józef Kiełb, podmiot wyłoniony w przetargu nieograniczonym, z którym Gmina Miejska Bolesławiec zawarła umowę – poinformowała rzeczniczka.

(informacja: Grażyna Hanaf)