Przegląd przedszkoli w Bolesławcu

Przegląd przedszkoli w Bolesławcu
fot. Grażyna Hanaf Siedem przedszkoli publicznych i jedno prywatne rozpoczną rekrutację 1 kwietnia. Przygotowaliśmy opis placówek – ile mają miejsc, jakie wyposażenie, kuchnię, kadrę i zajęcia dodatkowe.
istotne.pl przedszkole, przegląd

Odwiedziliśmy dla naszych czytelników bolesławieckie przedszkola przed tegoroczną rekrutacją. Zostaliśmy zaproszeni do sześciu przedszkoli publicznych i do prywatnego przedszkola Oxpress. Wystawiamy wszystkim jak najwyższą ocenę za profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

Większość przedszkoli jest po remoncie i termomodernizacji. Place zabaw są lub będą bogato wyposażone (niektóre czekają tylko w kolejce do remontu). Nie brakuje zabawek i materiałów dydaktycznych. Sale są jasne, kolorowe, nowe. Każde z przedszkoli ma swój własny, wyjątkowy charakter.

Do którego przedszkola posłałbyś swoje dziecko?
Przedszkole nr 3 filia (Dolne Mł
18.31 % głosów: 93
Przedszkole nr 1 (Jana Pawła II
14.76 % głosów: 75
Przedszkole nr 4 (Sądowa 9)
13.19 % głosów: 67
Przedszkole nr 6 (Piotra i Pawła
11.22 % głosów: 57
Przedszkole nr 2 (Mikołaja Brody
9.06 % głosów: 46
Przedszkole nr 7 (Górne Młyny 5)
8.86 % głosów: 45
Przedszkole prywatne Oxpress (Ty
8.66 % głosów: 44
Przedszkole nr 5 (Zygmunta Augus
8.07 % głosów: 41
Przedszkole nr 3 (Ceramiczna 5)
7.87 % głosów: 40

Należy podkreślić wspólny dla przedszkoli atut: profesjonalną kadrę. Nauczycielki mają wysokie kwalifikacje, najczęściej tytuł magistra lub licencjat. Doszkalają się i biorą udział w wielu warsztatach doskonalących ich pracę. Nauczycielki są chwalone zarówno przez pracodawców, jak i przez rodziców. Stosują nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem. Dyrektorzy podkreślają też dobrą współpracę z rodzicami. Organizowane są specjalne imprezy integracyjne, zabawy, festyny, a nawet spektakle teatralne, by rodzic mógł uczestniczyć w życiu przedszkola.

Wszystkie przedszkola publiczne w Bolesławcu realizują ogólnopolski program „Optymistyczne przedszkole”. Jego celem jest rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości, zainteresowań i talentów oraz umiejętności mówienia o swoich uczuciach. Program optymistycznych przedszkoli skonstruowany jest tak, by dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów dziecko miało zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary we własne siły.

Zrobiliśmy pierwsze aktualne zestawienie przedszkoli miejskich z podaniem ilości oddziałów, jakości zaplecza, stanu budynków i placów zabaw oraz zajęć dodatkowych. Dyrektorzy wymieniali atuty charakterystyczne dla danej placówki.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

ul. Jana Pawła II 50d
tel. 75 73289 88
mariola.bakalarz@op.pl
www.mp1boleslawiec.szkolnastronapl,

 • Wolnostojący budynek na dużym terenie zielonym. W środku osiedla. Nowy plac zabaw powstanie w kwietniu 2011 r.
 • Pięć oddziałów dla 3,4,5 i 6latków – 130 dzieci
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6:00 – 16:00. Nieczynne w sierpniu 2011 r.
 • Własna kuchnia. Brak stołówki. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski i rytmika (dodatkowo płatne). Wyszukiwanie konkursów i promowanie dzieci z talentem. Koncerty muzyki klasycznej raz w miesiącu. Wycieczki na Dzień Dziecka, konkursy i wspólne projekty realizowane ze Strażą Miejską, Policja, MZGK.
 • Wymienione atuty: Termomodernizacja budynku, współpraca z instytucjami miejskimi – włączanie maluchów w życie miasta. Tradycyjne wycieczki na Dzień Dziecka. Uczestniczenie w licznych projektach oświatowych. Organizacja festynów.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Mikołaja Brody 17
tel. 75 73228 65
miejskie.przedszkole.publiczne.2@neostrada.pl
www.mpp2boleslawiec.szkolnastrona.pl.

 • Wolnostojąca, zabytkowa willa z dużym podwórzem w centrum miasta. Na cichej ulicy. Plac zabaw duży i dobrze wyposażony.
 • Cztery odziały dla 3, 4, 5, 6-latków – 129 dzieci
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 5:30 – 16:00. Nieczynne w sierpniu 2011 r.
 • Zajęcia dodatkowe: J. angielski, rytmika (dodatkowo płatne). Koncerty muzyki klasycznej raz w miesiącu. zajęcia z logopedii dla dzieci z wadami wymowy w ramach zajęć przedszkolnych (bezpłatne), gimnastyka korekcyjna. Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Własna kuchnia, nie ma stołówki. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Wymieniane atuty: Modernizacja wszystkich pomieszczeń. Przedszkole mieści się w pięknym, zabytkowym budynku. Jest duże, ma przestronne sale. Monitoring przedszkola. Zajęcia logopedyczne i korekcyjna gimnastyka opłacana z budżetu przedszkola.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3

ul. Ceramiczna 5
tel. 75 73484 10
mpp3bc10@op.pl
www.mp3boleslawiec.szkolnastrona.pl.

 • Przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (w oddzielnych pomieszczeniach). Jest poza centrum miasta, w cichej okolicy, oddalone od ruchliwych ulic. Na szkolnym podwórku ma ogrodzony, mały (bogato wyposażony) plac zabaw.
 • Dwa oddziały łączone dla 3, 4, 5, 6-latków – 60 dzieci
 • Otwarte: 6:00 – 16:00. Nieczynne w sierpniu 2011 r.
 • Catering. Brak kuchni i stołówki. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski, zajęcia taneczne, rytmika i logorytmika (dodatkowo płatne). Raz w roku przychodzi logopeda (termin proponują rodzice) i bada dzieci. Koncert muzyki klasycznej raz w miesiącu.
 • Wymienione atuty: Współpraca ze szkołą i oswajanie z nią starszych dzieci. Uczestniczenie w życiu szkoły (apele, imprezy etc). Usytuowane w cichej, spokojnej okolicy, z dala od miejskiego szumu. Dziecko bez stresu przechodzi z przedszkola do klasy pierwszej (zna budynek, okolicę, uczniów i nauczycieli).

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 Filia

ul. Dolne Młyny 42a
tel. 75 73456 64
mpp3bc10@op.pl

 • Wolnostojący budynek, na dużym terenie zielonym przy osiedlu. Z bardzo dużym i dobrze wyposażonym placem zabaw.
 • Trzy oddziały łączone dla 3, 4, 5, 6-latków – 75 dzieci
 • Otwarte 6:00 – 16:00; nieczynne w sierpniu 2011 r.
 • Catering. Brak kuchni i stołówki. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Zajęcia dodatkowe: J. angielski, zajęcia taneczne, rytmika i logorytmika (dodatkowo płatne); raz w roku przychodzi logopeda (termin proponują rodzice) i bada dzieci, koncert muzyki klasycznej raz w miesiącu.
 • Wymieniane atuty: Dobra baza: nowy, świetnie wyposażony i duży plac zabaw, termomodernizacja budynku, sale do zajęć dodatkowych.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4

ul. Sądowa 9
tel. 75 73225 76
bkuciel@op.pl

 • Wolnostojący budynek w centrum miasta z nowym, bezpiecznym placem zabaw (monitoring zewnętrzny, certyfikaty urządzeń), umożliwiający odpoczynek wśród zieleni.
 • Pięć oddziałów dla 3,4,5 i 6-latków – 135 dzieci.
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6:00 – 16:00. Nieczynne w lipcu 2011 r.
 • Własna kuchnia. Brak stołówki. Dostosowane posiłki zgodnie z zalecaną dietą wskazaną dla dziecka
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski, rytmika, nauka pływania, koncerty muzyki klasycznej raz w miesiącu (dodatkowo płatne). Zajęcia dodatkowe bezpłatne: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, j. niemiecki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, religia dla grup starszych na wniosek rodziców.
 • Wymieniane atuty: Nauka języka niemieckiego i gimnastyka korekcyjna w ramach budżetu przedszkola. Zajęcia na basenie. Położenie sprzyja realizacji założeń edukacji kulturalnej i prozdrowotnej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w proponowanych formach działalności sąsiadujących z przedszkolem instytucji (Biblioteka Miejska, Muzeum Ceramiki, BOK-MCC, MDK, Państwowa Szkoła Muzyczna, MOSiR). Nauczyciele szkół podstawowych wysoko oceniają przygotowanie wychowanków do podjęcia obowiązku szkolnego. Dzieci uczestniczą w licznych konkursach i programach edukacyjno-wychowawczy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 (z grupami żłobkowymi)

ul. Zygmunta Augusta 16b
tel.75 73226 61
mppwboleslawcu@onet.eu
www.mpp5boleslawiec.szkolnastrona.pl.

 • Wolnostojący, zmodernizowany budynek, na dużym terenie zielonym przy osiedlu. Nowy plac zabaw w planach.
 • Pięć oddziałów dla 3, 4, 5, 6-latków.
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6:00 – 16:30. Nieczynne w jednym z miesięcy wakacyjnych.
 • Własna kuchnia. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski i tańce (dodatkowo płatne). Udział w programie ekologicznym. Wycieczki zagraniczne w ramach programu partnerskiego z miastami sąsiedzkimi. Uczestnictwo w wielu programach edukacyjnych, m.in. w akcji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Wymieniane atuty: Doskonałe zaplecze: nowoczesna kuchnia, wyremontowany budynek. Sale dla dzieci wyposażone są w nowoczesny sprzęt i zabawki. Przedszkole istnieje od 1977 r. i jest placówka z tradycjami.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6

ul. Piotra i Pawła 2
tel. 75 73223 68
mpp6boleslawiec@interia.pl

 • Wolnostojący budynek z terenem zielonym, w centrum miasta, przy spokojnej ulicy. Plac zabaw w planie.
 • Cztery oddziały dla 3, 4, 5, 6-latków – 100 dzieci.
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6:00 – 16:00. Nieczynne w lipcu 2011 r.
 • Własna kuchnia. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski i rytmika (dodatkowo płatne). Współpraca z Nadleśnictwem i wyjazdy do Osieczowa (szkółka leśna). Współpraca z lokalna telewizją, w której przedszkolaki regularnie występują.
 • Własna kuchnia i oddzielna jadalnia (dzieci nie jedzą w salach). Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Wymieniane atuty: Domowa atmosfera, małe, przytulne sale i własna stołówka, na której dzieci się integrują. Uczestnictwo w wielu programach edukacyjnych.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami dla dzieci niepełnosprawnych

ul. Górne Młyny 5
tel. 75 73440 26
mppsiedem@gmail.com
http://www.mpp7boleslawiec.szkolnastrona.pl/.

 • Wolnostojący budynek z terenem zielonym. Z bardzo dużym, bogato wyposażonym placem zabaw. W cichej okolicy.
 • Cztery oddziały dla 3, 4, 5, 6-latków – 100 dzieci i dwa oddziały dla dzieci niepełnosprawnych – 40 dzieci.
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6:00 – 16:00. Nieczynne w jednym z miesięcy wakacyjnych.
 • Własna kuchnia. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Zajęcia dodatkowe: Język angielski i rytmika (dodatkowo płatne). Współpraca z Nadleśnictwem, wizyty w szkółce leśnej, jasełka wystawiane dla mieszkańców. Bogata oferta imprez. W oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych zatrudnieni są: psycholog, logopeda i rehabilitantka. Specjaliści pełnią dyżury i spotykają się z rodzicami wszystkich dzieci.
 • Wymieniane atuty: Jedyne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych w mieście. Dyżury specjalistów. Udział w programach edukacyjnych. Ładny i duży plac zabaw.

Przedszkole prywatne Oxpress

ul. Tyrankiewiczów 22
tel. 75 73250 55
oxpress@op.pl
www.oxpress.edu.pl.

 • Wolnostojący budynek w centrum miasta zintegrowany z prywatną szkoła podstawową. Bez placu zabaw. Zajęcia na sali gimnastycznej.
 • Cztery oddziały dla 3, 4, 5, 6-latków (możliwość stworzenia oddziałów dodatkowych)
 • Catering. Brak kuchni. Współpraca z rodzicami dzieci alergicznych lub na specjalnych dietach.
 • Otwarte od poniedziałku do piątku 6.30 – 16.30. Nieczynne w jednym z miesięcy wakacyjnych.
 • Zajęcia dodatkowe: Warsztaty ceramiczne (praca z gliną) odbywają się cyklicznie co 2, 3 tygodnie, język angielski w zwiększonym wymiarze godzin 4x 45min.tygodniowo, zajęcia sportowe, rytmika połączona z tańcami, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą (terapie indywidualne), wyjścia do ośrodków kultury (kino, teatr na terenie miasta – koszt biletów wstępu pokrywa przedszkole).
 • Wymieniane atuty: Zapewniona opieka logopedy, który prowadzi indywidualną terapię logopedyczną i pedagoga szkolnego. Pielęgniarka szkolna prowadzi profilaktykę zdrowotną. Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego. Język angielski (6 lekcji w tygodniu). Mała liczebność grup (do 20 osób). W zerówce dodatkowo zajęcia na basenie 2x 45 min w tygodniu. Program i profil realizowany w przedszkolu jest kontynuowany w prywatnej szkole podstawowej Oxpress.

Grażyna Hanaf