ZSM: Mamy pewność, że absolwenci dostaną pracę w kopalniach

Robotnik w fabryce
fot. www.kghm.pl W „mechaniku” funkcjonuje klasa Technikum Górnictwa. Dyrektor placówki jest pewien, że absolwenci TG znajdą pracę m.in. w KGHM.
istotne.pl 0 mechanik, edukacja, współpraca, kghm, klasa, zsm bolesławiec

Reklama

We wrześniu ub.r. Adam Maksymczyk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, uczestniczył w seminarium, które miało miejsce w KGHM w Lubinie. – Przedstawiono nam wówczas długofalową koncepcję rozwoju kombinatu – mówi Maksymczyk. – Wtedy zorientowałem się, że jest ogromna szansa na to, że w powiecie bolesławieckim powstanie kopalnia KGHM.

W czasie wspomnianego seminarium dyrektor „mechanika” zaproponował Herbertowi Wirthowi, prezesowi KGHM Polska Miedź S.A., utworzenie klasy Technikum Górnictwa w bolesławieckim ZSM. – Potem jeszcze siedem razy spotykałem się z przedstawicielami miedziowego giganta – opowiada Adam Maksymczyk. Efekt? 14 września br. przedstawiciele KGHM i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu podpisali list intencyjny.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu, w tym dla KGHM Polska Miedź S.A
Od lewej: wiceprezesa zarządu W. Kędzia, starosta C. Przybylski, prezes zarządu – H. Wirth i A. Trusiak dyrektorka Departamentu Zarządzania SzkoleniamiPodpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu, w tym dla KGHM Polska Miedź S.A Od lewej: wiceprezesa zarządu W. Kędzia, starosta C. Przybylski, prezes zarządu – H. Wirth i A. Trusiak dyrektorka Departamentu Zarządzania Szkoleniamifot. Grażyna Hanaf

W dokumencie czytamy:

Strony deklarują wolę prowadzenia wspólnych działań w zakresie:

  1. Dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przemysłu miedziowego.
  2. Wnioskowania o powołanie nowych typów szkół, zawodów i specjalności zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami przemysłu miedziowego.
  3. Wsparcia w pozyskiwaniu kadry dydaktycznej szkoły, szczególnie do nauczania specjalistycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.
  4. Wsparcia i udzielania pomocy szkole w nowelizacji treści programów nauczania przedmiotów zawodowych przez udostępnienie dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji, regulaminów, nowych technologii oraz opracowań dotyczących prac dyplomowych.
  5. Organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z przyjętymi odrębnymi porozumieniami/umowami.
  6. Pomocy w poszukiwaniu nowych miejsc praktyk zawodowych w firmach współpracujących z KGHM Polska Miedź S.A.
  7. Pozyskiwania środków finansowych na cele edukacyjne na zasadach partnerskiej współpracy.
  8. Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu dotyczącej prowadzenia i organizacji programów aktywizacyjnych dla absolwentów szkół branży górniczej, mechanicznej i mechatronicznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu.

We wrześniu w bolesławieckiej placówce ruszyła klasa Technikum Górnictwa. – Zainteresowanie nią było bardzo duże. Chętnych było znacznie więcej, niż mogliśmy przyjąć – podkreśla Maksymczyk.

W klasie I TG uczą się 32 osoby, w tym Katarzyna Marecka, zresztą jedyna dziewczyna w Zespole Szkół Mechanicznych. – Od zawsze interesowały mnie kierunki techniczne – mówi uczennica ZSM. – Zdecydowałam się na Technikum Górnictwa, bo chcę pracować jako geolog w kopalni.

Katarzyna Marecka i Adam MaksymczykKatarzyna Marecka i Adam Maksymczykfot. GA

Lubińska spółka zadeklarowała dofinansowanie klasy górniczej. – Liczę jednak, że na tym nasza współpraca z KGHM się nie skończy – zaznacza Adam Maksymczyk. – Mam nadzieję, że ta kooperacja da duże efekty. Szkoła wzięła na siebie obowiązek wykształcenia średniej kadry technicznej dla kombinatu. Jestem pewien, że 100% naszych absolwentów bez żadnych problemów znajdzie pracę i że kiedy kopalnia KGHM w naszym powiecie powstanie, będziemy mieli tutaj świetnie wykształconych pracowników.

Zdaniem szefa ZSM, podpisanie listu intencyjnego jest bardzo korzystne nie tylko dla „mechanika”, gdzie kształcą się przyszli pracownicy kombinackich kopalni, ale także dla całego powiatu.

(informacja: ii; zdjęcie nagłówkowe: www.kghm.pl)

Reklama