Kardynał Gulbinowicz na „Wigilii Czterech Kultur” w Gromadce

Kardynał Gulbinowicz na „Wigilii Czterech Kultur” w Gromadce
fot. Tomasz Matyjewicz Impreza ma na celu pokazanie przenikania się i wzajemnego uzupełniania się tradycji kultur polskiej, bałkańskiej, kresowej i ukraińskiej.
istotne.pl gromadka, wigilia, dariusz pawliszczy, henryk gulbinowicz

Przepis na organizację imprezy kulturalnej można streścić w trzech słowach: koncepcja, ludzie i pieniądze. To, w jaki sposób sprząc wymienione czynniki, by powstało przedsięwzięcie kulturalne o randze regionalnej – pokazała zorganizowana w Gromadce już po raz drugi „Wigilia Czterech Kultur”.

fot. Tomasz Matyjewicz
fot. Tomasz Matyjewicz

Przedsięwzięcie (autorski pomysł wójta gminy Dariusza Pawliszczy) ma na celu pokazanie przenikania się i wzajemnego uzupełniania się tradycji kultur polskiej, bałkańskiej, kresowej i ukraińskiej. Pieniądze na organizację wigilii dał marszałek dolnośląski, uznając, że impreza sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu. Pomysł przekuł w wydarzenie o charakterze kulturalnym zespół pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce, zarządzany przez dyrektor Bożenę Kuchmacz.

fot. Tomasz Matyjewicz
fot. Tomasz Matyjewicz

Tegoroczną wigilię rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, odprawiona w kościele parafialnym w Gromadce. Mszę koncelebrował biskup obrządku greckokatolickiego Włodzimierz Juszczak, a kazanie wygłosił ksiądz biskup ordynariusz diecezji legnickiej Stefan Cichy.

fot. Tomasz Matyjewicz
fot. Tomasz Matyjewicz

Artystyczną część imprezy poprzedziło tradycyjne bożonarodzeniowe przełamanie się opłatkiem i prosforą będącą w tradycji greckokatolickiej odpowiednikiem katolickiego opłatka.

fot. Tomasz Matyjewicz

Do wigilijnej wieczerzy zasiadło szereg znamienitych gości, wywodzących się z lokalnego i regionalnego kręgu ludzi Kościoła, biznesu, polityki i służb mundurowych, wśród nich starosta bolesławiecki Cezary Przybylski, europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg oraz byli posłowie: Ryszard Maraszek i Tadeusz Samborski. Oprawy artystycznej wigilii przydały Miejska Orkiestra Dęta z Bolesławca pod batutą Jana Chojnackiego oraz Orkiestra Szkoły Muzycznej z Żagania pod dyrekcją Iwana Moroza.

fot. Tomasz Matyjewicz

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpiła m.in. młodzież z ukraińskojęzycznego IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz zespół wokalny Klubu Relaks z Gromadki.

Impreza, mimo że została zorganizowana dopiero po raz drugi, na trwałe wpisała się w terminarz imprez gminy Gromadka i obok takich wydarzeń jak letni „Festiwal Czterech Kultur” oraz jesienne „Święto Wrzosu” przesądza o bogactwie oraz złożoności lokalnej tradycji, wyrosłej na przenikaniu się różnorodnych kultur, języków oraz religii.

fot. Tomasz Matyjewicz
fot. Tomasz Matyjewicz

(informacja Tomasz Matyjewicz)