Rynek - Ratusz pierwotny z 2 poł. XIV w. / 1986 rok

Reklama

Rynek - Ratusz pierwotny z 2 poł. XIV w. / 1986 rok
Rynek - Ratusz pierwotny z 2 poł. XIV w. / 1986 rok fot. Krajowa Agencja Wydawnicza / S. Arczyński Zamieścił: Krzysztof Gwizdała