Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80
Nieistniejące przejście z ulicy Mickiewicza na Sierpnia 80 fot. Krzysztoforus