Ślubowanie klas pierwszych. (7.10.1973r)

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Ślubowanie klas pierwszych. (7.10.1973r)
Ślubowanie klas pierwszych. (7.10.1973r) fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle