Rozdanie legitymacji ZMŚ-owskich.

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Rozdanie legitymacji ZMŚ-owskich.
Rozdanie legitymacji ZMŚ-owskich. fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle