Wyjazd do NRD delegacji Szkoły i BPB-u (7.10.1969r)

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Wyjazd do NRD delegacji Szkoły i BPB-u (7.10.1969r)
Wyjazd do NRD delegacji Szkoły i BPB-u (7.10.1969r) fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle