Dyrektor Szkoły, Sak Tadeusz i nauczyciel zawodu Grybuś Aleksander z grupą na ,,Osiedlu-Południe".(1971r)

Reklama

Dyrektor Szkoły, Sak Tadeusz i nauczyciel zawodu Grybuś Aleksander z grupą na ,,Osiedlu-Południe
Dyrektor Szkoły, Sak Tadeusz i nauczyciel zawodu Grybuś Aleksander z grupą na ,,Osiedlu-Południe".(1971r) fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle