Pochód 1-maja na 25-lecie Polski Ludowej. 1969 r.

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Pochód 1-maja na 25-lecie Polski Ludowej. 1969 r.
Pochód 1-maja na 25-lecie Polski Ludowej. 1969 r. fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle