360: Bluesowy ślub, msza i Przegląd Zespołów 2013

360: Bluesowy ślub, msza i Przegląd Zespołów 2013 fot. Krzysztof Gwizdała Zamieścił: Krzysztof Gwizdała