lunar eclipse

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

lunar eclipse
lunar eclipse fot. krzysztof20d