Ten budynek niejednemu służył

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Ten budynek niejednemu służył
Ten budynek niejednemu służył fot. znowu ja