Nadal jest problem z wodą w gminie Gromadka. Dziś dostawa beczkowozem

Dyskusja dla wiadomości: Nadal jest problem z wodą w gminie Gromadka. Dziś dostawa beczkowozem.