Prawie 600 abiturientów przystąpiło do egzaminu dojrzałości

Dyskusja dla wiadomości: Prawie 600 abiturientów przystąpiło do egzaminu dojrzałości.