Były wicewójt Roman Jaworski zostanie wiceszefem SM Bolesławianka

Dyskusja dla wiadomości: Były wicewójt Roman Jaworski zostanie wiceszefem SM Bolesławianka.


 • anonim (qnP6v), 2024-05-14 22:39 Cytuj Zgłoś nadużycie
  Romek (1nFyG) napisał(a):

  Pan Roman jest szeroko wykwalifikowanym specjalista. 24 lata w urzędzie. Koniec kwalifikacji. Vice Prezes, Rady Nadzorcze, będzie się miał dosyć dobrze :) ja Go akurat nie popierałem, ale raz pokazał że ma "jaja" i to mu będę pamiętał bardzo długo. Bardzo długo na plus.

  Jedyne kwalifikacje to przegrane wybory, bo praca w urzędzie to doświadczenie, które na tym stanowisku się nie przyda.

 • anonim (qnP6v), 2024-05-14 22:42 Cytuj Zgłoś nadużycie
  Romek (1nFyG) napisał(a):

  Pan Roman jest szeroko wykwalifikowanym specjalista. 24 lata w urzędzie. Koniec kwalifikacji. Vice Prezes, Rady Nadzorcze, będzie się miał dosyć dobrze :) ja Go akurat nie popierałem, ale raz pokazał że ma "jaja" i to mu będę pamiętał bardzo długo. Bardzo długo na plus.

  To chyba, wtedy jak załatwił sobie tę posadę

 • Członek Spółdzielni (e7eJXr), 2024-05-15 08:21 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Po prostu się zorganizujmy jako członkowie spółdzielni! W przeciwnym razie, jak widać, zorganizują nas tak jak będą chcieli. Mamy pretensje że nas robią w jajo. Jak ktoś ma ochotę, to ja też mogę bo trochę mam dość robienia ze mnie „tata wariata”. Ktoś chętny żeby coś podziałać, zorganizować się?

 • . (A7blSq), 2024-05-15 09:56 Cytuj Zgłoś nadużycie
  Członek Spółdzielni (e7eJXr) napisał(a):

  Po prostu się zorganizujmy jako członkowie spółdzielni! W przeciwnym razie, jak widać, zorganizują nas tak jak będą chcieli. Mamy pretensje że nas robią w jajo. Jak ktoś ma ochotę, to ja też mogę bo trochę mam dość robienia ze mnie „tata wariata”. Ktoś chętny żeby coś podziałać, zorganizować się?

  Jak możemy się skontaktować?

 • Członek Spółdzielni, 2024-05-15 12:29 Cytuj Zgłoś nadużycie
  . (A7blSq) napisał(a):

  Jak możemy się skontaktować?

  [email protected]. Zapraszam.

 • anonim (qnP6v), 2024-05-15 12:51 Cytuj Zgłoś nadużycie
  Członek Spółdzielni () napisał(a):

  [email protected]. Zapraszam.

  Damy radę

 • Członek Spółdzielni, 2024-05-15 13:05 Cytuj Zgłoś nadużycie
  . (A7blSq) napisał(a):

  Jak możemy się skontaktować?

  Przechodzimy na maila a potem pewnie na jakieś inne forum.

 • Zaciekawiony (ejBLrH), 2024-05-16 18:47 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Jak wyglądał proces rekrutacji na to stanowisko?
  Kto prowadził screening CV i rozmowy?
  Kto dopasował kompetencje kandydata do stanowiska?
  To klęska całego procesu :)

 • Zaciekawiony (ejBLrH), 2024-05-16 18:50 Cytuj Zgłoś nadużycie

  O proszę:

  KONKURS na stanowisko

  ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI.

  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
  Posiadać wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budowlane.
  Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
  Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  Pisemne zgłoszenie do konkursu - podanie z uzasadnieniem
  CV ( życiorys), informacja o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail).
  Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o nie karalności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania zgłoszeń).
  Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi prokuratorskiego i sądowego postępowania , oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych. (wzór 1).
  Oświadczenie o nie prowadzeniu lub rezygnacji z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni z chwilą wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych .
  (wzór 2),
  Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych . (wzór 3).
  Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu. (wzór 4).
  Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni.(wzór 5).
  Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert).

Reklama