Co z budynkiem „starej” komendy policji?

Dyskusja dla wiadomości: Co z budynkiem „starej” komendy policji?.