Turniej górników z Gryżyc, Sulikowa i Lubienia na Orliku przy II LO

Dyskusja dla wiadomości: Turniej górników z Gryżyc, Sulikowa i Lubienia na Orliku przy II LO.