Kiedy doczekamy się remontu peronów na dworcu PKP?

Dyskusja dla wiadomości: Kiedy doczekamy się remontu peronów na dworcu PKP?.