Goście z Ukrainy w Polsce. Powiat rozpocznie współpracę z Kresami?

Dyskusja dla wiadomości: Goście z Ukrainy w Polsce. Powiat rozpocznie współpracę z Kresami?.