9 maja 2018: Nowak pisze, że termin na Dni Ceramiki ma już zajęty (sic!) oraz powtarza żądanie 45 tys. i informuje, że to minimum jakie miasto musi wydać