60 tys. zł dotacji na remont cmentarza wojskowego

Cmentarz Zgorzelec
fot. UM Zgorzelec Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał 60 tys. zł dofinansowania do remontu korony cmentarza wojennego im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.
istotne.pl 183 remont, pieniądze, cmentarz, zgorzelec, ministerstwo, um zgorzelec, miasto zgorzelec

Reklama

Od wielu lat na cmentarzu prowadzone są prace naprawcze i remontowe. Ich wykonanie spoczywa głównie na barkach zgorzeleckich samorządów, wspieranych finansowo przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kolejnych wojewodów czy – znacznie rzadziej – sponsorów.

W ostatnich latach wojskowa nekropolia przeszła renowację alej głównych, a na jej wschodniej krawędzi ustawiono kamienne tablice z nazwiskami spoczywających tu żołnierzy, poległych podczas walk o Łużyce.

Środki przekazywane na utrzymanie cmentarza nie są jednak wystarczające do przeprowadzenia kapitalnego remontu, którego wymaga całe założenie. Staraniem miasta od wielu lat nekropolia poddawana jest więc cząstkowym naprawom i remontom, na które łatwiej wygospodarować pieniądze. Na samorządzie spoczywa też obowiązek utrzymania porządku w tym ważnym miejscu pamięci, szczególnie dla lokalnej społeczności i rodzin poległych żołnierzy, które coraz częściej – śladami swoich bliskich – trafiają do Zgorzelca. Wszystko to wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego cieszy, że wniosek o wsparcie remontu środkami finansowymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyskał akceptację.

Zgorzelecki cmentarz wojenny, jedną z największych tego typu nekropolii w Polsce, zaczęto tworzyć w październiku 1946 r. Swój obecny kształt zawdzięcza on trzeciej, największej przebudowie, którą przeprowadzono w latach 1967–68 z inicjatywy ówczesnego ministra obrony narodowej gen. Mariana Spychalskiego. Autorem zmian był mgr inż. arch. Tadeusz Ptaszycki z Krakowa, a opracowanie dokumentacji powierzono krakowskiej pracowni Miastoprojekt. To właśnie wtedy nekropolii nadano regularny kształt kwadratu mieszczącego 40 rzędów mogił (pierwotnie było ich 42).

Aby osiągnąć zamierzony efekt, przeniesiono 578 grobów, zlikwidowano ogrodzenie i alejki boczne. Przecinające się w centrum placu 2 aleje główne podzieliły cmentarz na 4 równe części, a na mogiłach ustawiono jednakowej wielkości betonowe Krzyże Grunwaldzkie i oznaczono je jednakowymi tabliczkami identyfikacyjnymi. Miejsce w centrum nekropolii zajął znicz gazowy, a na koronie otaczającego cmentarz wału ziemnego ustawiono 100 piaskowych bloków, na których wyryto nazwy jednostek walczących podczas operacji berlińskiej i praskiej. I to właśnie korona cmentarza ma teraz zostać wyremontowana.

Reklama