Zobacz, o czym zdecydują powiatowi radni na lipcowej sesji

Zobacz, o czym zdecydują powiatowi radni na lipcowej sesji
fot. Powiat Zgorzelecki 37 posiedzenie Rady Powiatu Zgorzeleckiego będzie mieć miejsce w piątek 28 lipca w sali konferencyjnej starostwa. Początek o godzinie 11:00.
istotne.pl samorząd

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie zgorzeleckim.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2017–2032;

b) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok;

c) przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego z działalności za pierwsze półrocze 2017 roku.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie sesji.