24 obcokrajowców musi opuścić Polskę

24 obcokrajowców musi opuścić Polskę
fot. Nadodrzański OSG Funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 24 cudzoziemców złamało przepisy i musi opuścić nasz kraj.
istotne.pl straż graniczna

Mundurowi z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 16–17 października przeprowadzili kontrole legalności pobytu obcokrajowców w Polsce. Zatrzymanych zostało 10 obywateli Ukrainy, którzy choć dostali wizy, żeby podjąć pracę w RP, w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. (Wizy zostały unieważnione).

– Kolejnych 11 obcokrajowców (3 obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 7 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatela Mołdawii) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju – mówi kpt. Rafał Potocki, rzecznik NoOSG.

I dodaje: – Funkcjonariusze zatrzymali również 3 cudzoziemców (obywateli Erytrei), którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom. Po ustaleniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało.