Jak zmieni się Zgorzelec? Burmistrz zaprasza na spotkania informacyjne

Jak zmieni się Zgorzelec? Burmistrz zaprasza na spotkania informacyjne
fot. Wikimedia Commons Jak będzie wyglądał zalew Czerwona Woda i przyległe do niego tereny, jak zmieni się kolejny fragment śródmieścia, park im. Błachańca i otoczenie Miejskiego Domu Kultury? Porozmawiajmy o tym podczas kwietniowych otwartych spotkań informacyjnych.
istotne.pl inwestycja, samorząd, mdk zgorzelec

Spotkania zamkną pierwszy etap działań zmierzających do poprawy funkcjonalności i estetyki tych ważnych obszarów miasta. Koncepcje zagospodarowania wymienionych terenów, przygotowane m.in. w oparciu o opinie i wnioski mieszkańców zebrane podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych, wkrótce zostaną przekazane projektantom, którzy opracują na ich podstawie dokumentację projektową.

Gotowe projekty będą załącznikiem do wniosków o dofinansowanie ze środków UE, ponieważ, podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie się ubiegać o pozyskanie funduszy unijnych na sfinansowanie projektowanych zmian.

Zanim to jednak nastąpi, burmistrz zaprasza na spotkania informacyjne, podczas których każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznać się z koncepcjami opracowanymi na zlecenie urzędu i porozmawiać o nich czy zgłosić ewentualne uwagi.

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty i będą się zaczynać o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury:

  • 14 kwietnia – spotkanie w sprawie koncepcji zagospodarowania zalewu Czerwona Woda i otaczających terenów
    • Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanego obecnie obszaru dawnego kąpieliska miejskiego ma służyć przywróceniu mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Koncepcja obejmuje m.in. odtworzenie i urządzenie miejskiego kąpieliska z plażą, parkiem linowym i placem zabaw, a także budowę stanowisk wędkarskich i ścieżek spacerowo-rowerowych
  • 15 kwietnia – spotkanie w sprawie zagospodarowania terenów otaczających Miejski Dom Kultury i rewitalizacji parku im. Błachańca
    • Projektowane zmiany stanowią kontynuację prac zmierzających do przywrócenia zgorzeleckiemu kompleksowi parkowemu charakteru reprezentacyjno-rekreacyjnego. Podkreślenie niepowtarzalnej urody i historycznego charakteru miejsca podniesie atrakcyjność turystyczną miasta, a mieszkańcom zapewni miejsce wypoczynku i rekreacji
  • 21 kwietnia – spotkanie w sprawie III etapu rewitalizacji śródmieścia, ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy ścisłego centrum, w tym ulicy Bohaterów Getta
    • Zgodnie z założeniami, projektowane dla tego obszaru miasta zmiany mają służyć stworzeniu przyjaznej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej – miejskiego centrum z atrakcyjną ofertą handlową i gastronomiczną.

Renata Burdosz, specjalistka ds. współpracy z mediami UM Zgorzelec/ii