Mobilny Punkt Informacyjny w Bogatyni

Mobilny Punkt Informacyjny w Bogatyni
fot. Krzysztof Gwizdała Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków funduszy europejskich. 6 listopada pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w Bogatyni.
istotne.pl ue, bogatynia

W Mobilnym Punkcie Informacyjnym, mającym formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane z Funduszy Europejskich 2007-2013, przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną darmowe materiały informacyjne. Nie ma konieczności wcześniejszego zgłaszania udziału.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbędą się 6 listopada 2014 r., w godz. 10:30-13:30, w Gminnym Centrum Informacji, mieszczącym się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ul. II Armii Wojska Polskiego 1).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zapewnia bezpłatną informację o wsparciu z Unii Europejskiej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego. Punkt mieści się przy pl. Ratuszowym 32/32a. Można korzystać z jego usług także drogą mailową ([email protected]), telefoniczną (75 76 49 466) lub zgłosić się osobiście do jego siedziby.

UMWD/ii