75 rocznica pierwszej zsyłki na Sybir

75 rocznica pierwszej zsyłki na Sybir
fot. www.zgorzelec.eu 8 lutego 2015 r. w parafii pw. św. Bonifacego odprawiona została uroczysta msza święta w intencji zesłańców, celebrowana przez ks. dziekana Macieja Wesołowskiego.
istotne.pl historia, rocznica, religia, sybiracy

Po mszy pod tablicą upamiętniającą 53 rocznicę zsyłki wiązanki kwiatów złożyli m.in. senator RP Jan Michalski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, przewodnicząca Rady Miasta Zofia Barczyk i starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński.

10 lutego 1940 r. to data, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 75 lat temu, o świcie, rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ponad 220 tys. ludzi – urzędników państwowych (m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów), działaczy samorządowych, leśników, a także właścicieli ziemskich i osadników wojskowych z rodzinami. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRS, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi.

W tej tragedii uczestniczyła liczna grupa mieszkańców Zgorzelca, skupiona w zgorzeleckim Kole Związku Sybiraków, kierowanym przez prezesa Jana Matwiejczyka.

UM Zgorzelec/ii