Wspólnie ocalimy od zapomnienia

Wspólnie ocalimy od zapomnienia
fot. MBP w Zgorzelcu Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w tworzeniu zbioru pamiątek z pierwszych (i kolejnych) lat polskości Zgorzelca.
istotne.pl historia, wystawa, mbp zgorzelec

– Zależy nam na wszelkich materialnych śladach naszej obecności nad Nysą Łużycką: fotografiach (także tych prywatnych) z miastem w tle, dokumentach, listach, pamiętnikach itp. Wszystkie przekazane przedmioty zostaną skopiowane i zarchiwizowane, oryginały – na życzenie właścicieli – zostaną zwrócone. Zwieńczeniem tej akcji ma być wystawa pod roboczym tytułem „70 lat Zgorzelca” – mówią organizatorzy przedsięwzięcia.

Historia polskiego Zgorzelca liczy bowiem właśnie 70 lat. Ósmego maja 1945 r. bezwarunkowo skapitulowała III Rzesza, która rozpętała globalny, największy i najokrutniejszy w dziejach ludzkości konflikt zbrojny. Od pierwszych dni wolności rozpoczęły się polskie działania państwowotwórcze w prawobrzeżnej części niemieckiego dotąd Goerlitz; części, która została przyznana Polsce przez zwycięskich aliantów (ZSRR, USA i Wielka Brytania).

Zapewne do dzisiaj dotrwało niewielu pionierów i świadków tamtych dni, ale z całą pewnością ocalały w domowych albumach, kopertach i pudełkach materialne ślady stawania się i funkcjonowania Zgorzelca. Często są to przedmioty po zmarłych członkach naszych rodzin, pamiątki o czasem zacierającym się już znaczeniu i malejącym potencjale emocjonalnym – kolejne pokolenia żyją przecież swoim czasem, swoim życiem – i jest to całkowicie naturalny proces.

Tym ważniejsze jednak wydaje się ocalenie i przechowanie materialnych okruchów naszej niedawnej historii. Niestety, zdarza się, że takie dokumenty, listy, zdjęcia, widokówki trafiają dosłownie na śmietnik. Także w takim przypadku lepiej przekazać je bibliotekarzom. MBP – po weryfikacji – włączy je do zbiorów regionalnych i „dokumentów życia społecznego”.

Rozpoczęta właśnie akcja zbierania przedmiotowych pamiątek i planowane zorganizowanie wystawy „70 lat Zgorzelca” są kolejnym etapem realizowanego od 2000 roku programu
„WIDZIELIŚMY – Historia Polski XX w. oglądana przez pryzmat losów ludzkich”.

ramach programu planowane są także inne, ciekawe inicjatywy, o których poinformujemy wkrótce. W sprawach dotyczących przekazania przedmiotowych materiałów prosimy kontaktować się z Miejską Biblioteką Publiczną w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1

Marek Żytomirski/MBP Zgorzelec/ii