Uwaga! Niewybuchy!

Uwaga! Niewybuchy!
fot. Krzysztof Gwizdała W ostatnim czasie zgorzeleccy policjanci otrzymali zgłoszenia odnalezienia – czy to w lesie, czy w czasie prac polowych – pocisków artyleryjskich pochodzących z okresu II wojny światowej.
istotne.pl wojsko, policja

17 lipca 2015 roku oficer dyżurny zgorzeleckiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu w Czerwonej Wodzie kilku pocisków artyleryjskich. Zgłaszający zauważył pociski podczas spaceru w lesie. Zgorzeleccy policjanci znaleźli tam łącznie 22 pociski artyleryjskie. Bolesławieccy saperzy je zneutralizowali.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości tego, co nam grozi, mogą doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu:

  • nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie używać wobec przedmiotu żadnych narzędzi
  • w miarę możności zabezpieczyć miejsce przed ingerencją innych osób
  • powiadomić policję
  • do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska – nie dopuśczać innych osób do manipulowania przedmiotami.

Pamiętaj!!!

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości wybuchowe.

KPP Zgorzelec/ii