Święto straży pożarnej

Dzień Strażaka
fot. Janusz Wilk W tym roku uroczystość z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się 24 maja 2015 roku.

Reklama

Ceremonię poprzedziła msza święta w intencji strażaków odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Bonifacego. Po jej zakończeniu strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac Komendy Powiatowej PSP Zgorzelec, gdzie miała miejsce akademia z okazji strażackiego święta.

Oficjalna uroczystość, która została zorganizowana wspólnie przez strażaków PSP i OSP, rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości zastępcy komendanta wojewódzkiego, podniesienia flagi państwowej oraz odegrania hymnu państwowego.

Na tegoroczne obchody przybyło wielu oficjalnych gości i przyjaciół strażaków, których powitał komendant powiatowy PSP mł. bryg. Wiesław Wypych oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kazimierz Słabicki. Wśród gości znaleźli się m.in.: senator RP Jan Michalski, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, radny Sejmiku Województwa Kazimierz Janik, zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Andrzej Abulewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Powiat reprezentowali: starosta zgorzelecki Artur Bieliński, wicestarosta Andrzej Tyc, przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Stanisław Żuk, etatowy członek Zarządu Ireneusz Owsik.

Obchody strażackiego święta wzbudziły także spore zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu. Jak co roku owo święto było okazją do wręczenia awansów i odznaczeń zarówno funkcjonariuszom zawodowym, jak i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz społecznikom wspierającym działalność OSP i PSP.

W dalszej części uroczystości przyszedł moment na przekazanie przez starostę zgorzeleckiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu mundurów bojowych dla strażaków Komendy Powiatowej, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Tegoroczna uroczystość zakończyła się pokazami strażackimi, poczęstunkiem oraz prezentacją sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu i OSP z powiatu zgorzeleckiego.

Powiat Zgorzelecki/ii

Reklama