Inauguracja działalności Centrum

Inauguracja działalności Centrum
fot. Powiat Zgorzelecki Starosta Artur Bieliński, wicestarosta Andrzej Tyc i sekretarz Bogusław Białoń uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Goerlitz VII Meetingpoint Music Messiaen”.
istotne.pl muzyka, koncert

Konferencję połączono z prezentacją książki o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym o francuskim kompozytorze Olivierze Messiaenie oraz o powstaniu jego utworu „Kwartet na Koniec Czasu” w obozie jenieckim Stalag VIIIA. Otwarto także wystawę tematyczną poświęconą właśnie jeńcom wojennym przebywającym w czasie II wojny światowej na Stalagu VIII A oraz twórczości obozowej.

Budowa Centrum stworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów, skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W pracach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież oraz seniorzy z różnych krajów Europy. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu jakości prezentacji dorobku O. Messiaena, zbiorów upamiętniających funkcjonowanie Stalagu VIII A, organizacji spotkań kompozytorów z całej Europy oraz koncertów z udziałem światowej klasy muzyków.

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu/Powiat Zgorzelecki/ii