Jeżdżą z głową

Jeżdżą z głową
fot. Gmina Zgorzelec Do stycznia 2015 r. grupa 25 uczniów z Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach realizować będzie ogólnopolski projekt.
istotne.pl policja, straż pożarna, bezpieczeństwo, gmina zgorzelec

Celem przedsięwzięcia jest wzrost świadomości gimnazjalistów w dziedzinie bezpiecznych zachowań na drodze. Adresatami projektu „Jeżdżę z głową” są nauczyciele, gimnazjaliści, społeczności lokalne i samorządy miast poniżej 50 tys. mieszkańców.

Program, oprócz realizacji celów edukacyjnych w relacji nauczyciel–uczeń, zakłada także współpracę zaangażowanych podmiotów, czyli policji, samorządów i Banku BGŻ, które wzajemnie się inspirują i współdziałają na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w swojej miejscowości.

Etapy inicjatywy:

  1. edukacyjny: obejmuje przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć lekcyjnych, w trakcie których młodzież zdobywa wiedzę w dziedzinie bezpiecznego zachowania na drodze i obowiązujących przepisów ruchu drogowego
  2. społeczny: w ramach dzielenia się wiedzą i we współpracy z lokalną społecznością gimnazjaliści przygotowują grę miejską w oparciu o mapę problemów drogowych zaobserwowanych w swojej miejscowości. W ramach programu odbywa się konkurs międzyszkolny na projekt zmiany społecznej w formie krótkiej relacji filmowej. Do wygrania są cenne nagrody dla samorządu, szkoły i gimnazjalistów, m.in. rowery górskie, tablice multimedialne.

Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał od programu „Jeżdżę z głową” przydatny element odblaskowy. Pomoce naukowe zostały wzbogacone o grę edukacyjną z programu „Jeżdżę z głową – Kocham rower”. Quiz, kalambury i gra planszowa w jednym!

Wszyscy uczniowie szkoły na lekcjach wychowania komunikacyjnego uczą się przez zabawę. Sprawdzali m.in. działanie odblasków w ciemnościach. Zostali poinformowani o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

Zaś 25 listopada w Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach odbył się wyjątkowy dzień, mający na celu przypomnienie wszystkim zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadków.

Uczniowie mieli do wykonania zadania związane z bezpieczeństwem na drodze, poruszaniem się na niej i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu.

W grze wspierali gimnazjalistów policja i straż pożarna oraz zgorzelecki Bank BGŻ. Po wykonanych zadaniach odbyły się spotkania ze strażakami oraz policjantami. Na spotkaniu ze strażakami uczniowie mogli spróbować swoich sił, wcielając się w mundurowych – np. Magda i Karolina nauczyły się przecinania metalowych konstrukcji.

Dzień zakończył się rozdaniem nagród grupom, które otrzymały największą ilość punktów, oraz wykonaniem pamiątkowego grupowego zdjęcia. Każdy uczestnik gry otrzymał też coś odblaskowego.

– Wydarzenie bardzo mi się podobało, uświadomiło mi, jak ważne są odblaski i bezpieczeństwo w czasie ruchu drogowego. Organizatorami „Jeżdżę z głową – odblaskowa gra terenowa” były klasy Ib i IIa pod czujną opieką pani Barbary Andrzejak – mówi Karolina Banaszewska z III b. – Mam nadzieję, że w naszej szkole będzie więcej takich imprez!

Co więcej, uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach na spotkaniu z wójtem Gminy Zgorzelec Piotrem Machajem oraz naczelniczką Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Małgorzatą Dzięcielską wręczyli samorządowcom Mapę Problemów Drogowych.

Celem tego działania jest zwrócenie uwagi urzędników i mieszkańców Gminy Zgorzelec na lokalne problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprowokowanie do działań rozwiązujących te problemy. Pod petycją do wójta uczniowie zebrali 89 podpisów.

– Zabiegamy w niej o wsparcie konkretnych działań poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Przeprowadzona diagnoza bezpieczeństwa na drogach, w tym ankiety Eksperta Ruchu Drogowego wśród 122 mieszkańców Gminy Zgorzelec, potwierdzają, które miejsca wymagają usprawnień w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jesteśmy zdania, że budowa chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej, naprawa poboczy, naprawa stanu nawierzchni dróg i ustawienie znaków ograniczających prędkość w miejscowościach Gminy Zgorzelec pozwoli poprawić bezpieczeństwo na tych drogach. Codzienna droga do szkoły uczniów naszego gimnazjum będzie bezpieczniejsza. Wierzymy, że dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom w tych konkretnych miejscach – mówią uczestnicy projektu.

Podczas spotkania wójt Gminy Zgorzelec potwierdził, że diagnoza gimnazjalistów jest bardzo trafna. Szczegóły na stronie Gminy Zgorzelec.

B.A./Gmina Zgorzelec/ii