O służbie zdrowia na sesji bogatyńskiej Rady Miejskiej

O służbie zdrowia na sesji bogatyńskiej Rady Miejskiej
fot. UGiM Bogatynia Służba zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze były głównymi tematami ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 września.
istotne.pl samorząd, służba zdrowia, andrzej grzmielewicz

Sesja rozpoczęła się od miłego akcentu, jakim było wręczenie podziękowań dla opiekunów i uczniów Gimnazjum nr 2 w Bogatyni. W czasie wakacji wolontariusze uczestniczyli w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wyraził podziękowanie i uznanie dla tak szlachetnej misji, jakiej podjęli się młodzi ludzie.

Jak oni sami mówią, pobyt na Ukrainie był dużym wyzwaniem, ale było warto: – Pobyt w Sokalu dostarczył nam wielu wzruszeń, doznaliśmy wielu serdecznych gestów, zawarliśmy znajomości z tamtejszymi mieszkańcami i już dzisiaj wiemy, że jesteśmy gotowi po raz kolejny wyruszyć na Kresy w celu ratowania polskich mogił.

W wyjeździe na Ukrainę uczestniczyli: Olga Mruk, Kaja Mruk, Marika Gęgotek, Patrycja Niezabitowska, Adrian Witkowski oraz Michał Małkiewicz, a opiekunami grupy były panie Leokadia Kołodzińska-Zysk oraz Małgorzata Chwałko-Mruk. Samorząd Gminy Bogatynia wsparł wolontariuszy poprzez pomoc w organizacji transportu, a także w zaopatrzeniu w odpowiedni sprzęt.

W dalszej części sesji rajcy przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa po zapoznaniu się z przedłożoną przez burmistrza informacją wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za pierwszą połowę roku.

Swoje sprawozdanie podczas środowej sesji przedłożył również kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. W 2013 r. OPS udzielił pomocy 1161 gospodarstwom domowym liczącym 2372 osoby.

Kolejnym i najważniejszym punktem sesji była informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. W swoim wystąpieniu dyrektorka SP ZOZ Jolanta Syposz przedstawiła sytuację bogatyńskich placówek zdrowia, poinformowała o ostatnich remontach i osiągnięciach, a także nakreśliła plany na przyszłość.

Misją SP ZOZ w Bogatyni jest zapewnienie lokalnej społeczności bezpieczeństwa medycznego poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Placówki podległe to szpital w Bogatyni z 5 oddziałami i Izbą Przyjęć, Przychodnie Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego i Fabrycznej, Poradnia Rehabilitacyjna w SP nr 3, a także Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Porajowie, Opolnie Zdroju i Działoszynie.

Z usług bogatyńskiego ZOZ-u w 2013 roku skorzystało blisko 70 tysięcy pacjentów. Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania opieki medycznej na terenie Bogatyni jest działająca całodobowo przez 7 dni w tygodniu Izba Przyjęć. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, iż NFZ nie zawiera kontraktu, czyli nie pokrywa kosztów świadczenia opieki nocnej i świątecznej w bogatyńskiej Izbie Przyjęć. Dzięki wsparciu ze strony samorządu Bogatyni przywrócenie świadczeń było możliwe. W roku 2013 za pośrednictwem Izby Przyjęć udzielono 5307 porad ambulatoryjnych, z czego najwięcej to porady internistyczne i chirurgiczne, a także pediatryczne.

Od dwóch lat jedynym punktem zakontraktowanym przez NFZ na terenie powiatu jest Oddział Ratunkowy Szpitala w Zgorzelcu.

W 2013 roku (ale także w bieżącym) bogatyńskie placówki służby zdrowia przechodzą różnorodne modernizacje. Samorząd Bogatyni przekazał znaczne środki, dzięki którym udało się od podstaw wyremontować Izbę Przyjęć, Oddział Chirurgiczny, Przychodnię przy ul. Wyczółkowskiego.

Obecnie trwa gruntowna modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego z blokiem porodowym. Po zakończeniu tych modernizacji bogatyński szpital z pewnością podniesie standard świadczonych usług.

Jak zapewnił burmistrz Andrzej Grzmielewicz, samorząd nie poprzestanie na tych inwestycjach, czekają nas kolejne. Do najważniejszych potrzeb naszej służby zdrowia należy zakup tomografu komputerowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego, a także wymiana windy i termomodernizacja szpitala. – Zyskiem służby zdrowia jest życie i zdrowie pacjentów – kontynuował burmistrz Grzmielewicz, podkreślając nieustanną walkę samorządu Bogatyni o bezpieczne, dobre i komfortowe warunki lecznictwa w naszym mieście. Potwierdzeniem tego może być funkcjonowanie wielu poradni specjalistycznych, w których okres oczekiwania na wizytę nie przekracza dwóch tygodni. W większości poradni pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

Niewątpliwie największym potencjałem bogatyńskiej służby zdrowia jest jej personel. Wysoko wykwalifikowana kadra zarówno lekarska jak i pielęgniarska, a także personelu pomocniczego znacząco, pozytywnie wpływa na postrzeganie bogatyńskiej służby zdrowia przez pacjentów. Właśnie za to burmistrz wyraził szczególne słowa uznania i podziękowania wszystkim pracownikom SP ZOZ-u.

UGiM Bogatynia/ii