Jesienne inwestycje w Zgorzelcu

Jesienne inwestycje w Zgorzelcu
fot. UM Zgorzelec Odzyskał blask Pomnik Orła, ruszyła budowa oświetlenia przy Łużyckiej, dobiega końca budowa parkingu szpitalnego – to tylko niektóre z jesiennych inwestycji w naszym mieście.
istotne.pl inwestycja, um zgorzelec

Pomnik Orła odzyskał blask

Spora niespodzianka czeka wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybiorą się na Cmentarz Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Miasto zleciło czyszczenie Pomnika Orła, przywracając mu wygląd sprzed lat.

Pieniądze na wykonanie niezbędnych prac przekazali wojewoda dolnośląski (5 tys. zł) i Rada Ochrony Miejsc Walk i Męczeństwa (10 tys. zł), do których wiosną miasto skierowało wniosek o przyznanie środków na kompleksowy remont cmentarza. Czyszczenie górującego nad nekropolią pomnika to zapowiedź zaplanowanych na nadchodzące lata prac przy odnowie cmentarza.

PomnikPomnikfot. UM Zgorzelec

Charakterystyczny zgorzelecki pomnik wyobrażający Orła Piastowskiego jest dziełem Józefa Potępy z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Brązowy odlew jego rzeźby wykonały Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Pomnik przedstawia orła, który z wysokości cokołu symbolizującego słup graniczny, dumnie patrzy w stronę granicy na Nysie Łużyckiej. Odsłonięty 6 maja 1978 roku, góruje nad Cmentarzem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, gdzie w 3 392 grobach spoczywa 3 420 żołnierzy poległych wiosną 1945 r. podczas forsowania Nysy Łużyckiej, w drodze na Drezno i pod czeski Melnik.

Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej

Ruszyła budowa 18 punktów oświetlenia drogowego ul. Łużyckiej. Nowe latarnie zostaną zamontowane po lewej stronie ulicy, na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym a skrzyżowaniem z ul. Reymonta.

Ledowe latarnie na ul. Konarskiego

W sierpniu zakończyła się wymiana lamp oświetlenia ulicznego wraz z przewodami zasilającymi na ul. Konarskiego w Zgorzelcu. To kolejna ulica, przy której miasto zainstalowało energooszczędne, nowoczesne oświetlenie.

Całkowity koszt wymiany przeszło 1000 m linii kablowej, 31 słupów z wysięgnikami oraz
wyeksploatowanych rtęciowych opraw oświetleniowych, które zastąpiono energooszczędnymi oprawami typu LED, wyniósł 170 tys. zł.

Ulica KonarskiegoUlica Konarskiegofot. UM Zgorzelec
Ulica KonarskiegoUlica Konarskiegofot. UM Zgorzelec

Kolejny odcinek ul. Karłowicza do remontu

Już niebawem rozpocznie się modernizacja nawierzchni kolejnego odcinka ul. Karłowicza. Tym razem prace obejmą teren przylegający do budynku o numerach od 24 do 30.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zatoki postojowej, chodników, ścieżki rowerowej, ścieku przykrawężnikowego, odtworzenie trawników, nasadzenia drzew w miejsca drzew, które zostaną wykarczowane.

Ulica KarłowiczaUlica Karłowiczafot. UM Zgorzelec

Termomodernizacja „piątki”

Trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu. Na jej wykonanie miasto otrzymało przeszło 2,6 mln zł wsparcia unijnego.

Rozpoczęte w sierpniu roboty budowlane obejmują cały budynek szkolny. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

 • termomodernizacja
  • stropodachu i ścian budynku głównego dobudowanego
  • stropodachu i ścian budynku łącznika
  • stropodachu i ścian budynków sal gimnastycznych
  • stropodachu i ścian socjalno-magazynowego,
 • remont schodów zewnętrznych tylnego wyjścia ewakuacyjnego dobudowanego budynku głównego
 • remont schodów zewnętrznych do pomieszczeń technicznych
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana pionów i grzejników
 • budowa instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej.

Kompleksową termomodernizację budynku szkoły poprzedził audyt energetyczny, który pozwolił dokładnie określić zakres prac koniecznych dla uzyskania optymalnego efektu.

Całkowity koszt inwestycji to przeszło 3 mln zł.

Termomodernizacja SP nr 5Termomodernizacja SP nr 5fot. UM Zgorzelec
Termomodernizacja SP nr 5Termomodernizacja SP nr 5fot. UM Zgorzelec
Termomodernizacja SP nr 5Termomodernizacja SP nr 5fot. UM Zgorzelec

29 sierpnia, marszałek Cezary Przybylski i burmistrz Rafał Gronicz podpisali umowę o dofinansowaniu termomodernizacji budynku pieniędzmi z programu RPO WD na lata 2007-2013.

Termomodernizacja „trójki”

W szkole Podstawowej nr 3 zakończył się III etap termomodernizacji, w ramach którego wykonano remont i termomodernizację dachu sali gimnastycznej i łącznika z budynkiem głównym.

Na dachu sali gimnastycznej i łącznika ułożono płyty termoizolacyjne i pokryto je nową papą. Wcześniej z budynków usunięto stare pokrycie dachowe, a odsłoniętą powierzchnię dachu umyto preparatem glonobójczym i dwukrotnie zagruntowano. Roboty objęły również demontaż i wykonanie od nowa instalacji odgromowej, wentylatorów i rur wywiewnych oraz wymianę rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich.

Termomodernizacja SP nr 3Termomodernizacja SP nr 3fot. UM Zgorzelec
Termomodernizacja SP nr 3Termomodernizacja SP nr 3fot. UM Zgorzelec
Termomodernizacja SP nr 3Termomodernizacja SP nr 3fot. UM Zgorzelec

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęła się w 2010 roku od remontu elewacji budynku głównego. Wymieniono wówczas 139 parapetów okiennych, instalację odgromową, rury spustowe i 2 okna, a także docieplono ściany budynku głównego. Przeprowadzony rok później II etap termomodernizacji objął dach budynku głównego i polegał na wymianie rynien, obróbek blacharskich i ułożeniu pokrycia z dachówki karpiówki. W ramach robót docieplono połać dachową, stropodach żelbetowy budynku szkoły i ściany lukarn. Wymieniono też instalację odgromową dachu.

Całkowity koszt prac termomodernizacyjnych wykonanych w latach 2010-2011 i w 2014 roku to łącznie 998 194 zł.

Parking przy szpitalu

Dobiegła końca budowa parkingu szpitalnego przy ul. Lubańskiej, gdzie miasto wybudowało parking na 69 miejsc postojowych.

Parking wybudowano na terenie leżącym wzdłuż ul. Lubańskiej. Aby inwestycja mogła dojść do skutku, Starostwo Powiatowe przekazało należący do niego teren miastu. W kosztach budowy parkingu partycypowała także Gmina Zgorzelec.

Całkowity koszt budowy parkingu to 357 168 zł.

ParkingParkingfot. UM Zgorzelec
ParkingParkingfot. UM Zgorzelec
ParkingParkingfot. UM Zgorzelec

UM Zgorzelec/ii