Radni przyjęli budżet na rok 2015

Radni przyjęli budżet na rok 2015
fot. Powiat Zgorzelecki Uchwała budżetowa zakłada dochody powiatu zgorzeleckiego w wysokości 93 474 585,57 zł, wydatki zaś to 91 075 595,02 zł.
istotne.pl budżet, samorząd, powiat zgorzelecki

Sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która miała miejsce w piątek 23 stycznia, rozpoczęła się od sprawozdania starosty z ubiegłorocznej pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz podjęcia uchwał w sprawie planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2015 rok i ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Następnie radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2028.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2015. Przyjęcie bilansującego się, choć trudnego, budżetu poprzedziły merytoryczna dyskusja, w czasie której radni zgłaszali swoje uwagi, oraz przyjęcie autopoprawek.

Uchwała budżetowa zakłada dochody powiatu zgorzeleckiego w wysokości 93 474 585,57 zł, wydatki zaś to 91 075 595,02 zł. Przewidywaną nadwyżkę w kwocie niemal 2,4 mln zł zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Powiat Zgorzelecki/ii