Otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej Zgorzelec – Mała Wieś Dolna

Otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej
fot. Powiat Zgorzelecki Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z lokalnymi samorządowcami uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę na odcinku Zgorzelec – Tylice – Mała Wieś Dolna.
istotne.pl 0 inwestycja, droga, powiat zgorzelecki, miasto zgorzelec

Reklama

Po zakończonych pracach przy przebudowie drogi powiatowej nr 2383D pomiędzy miejscowościami Tylice a Mała Wieś Dolna (o długości 4 247 m) przyszedł czas na jej uroczyste otwarcie. Dokonali go: marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, starosta zgorzelecki Artur Bieliński, senator RP Jan Michalski, radny Sejmiku Józef Kozłowski, wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, przewodniczący Rady Gminy Jan Solecki.

Zakres przebudowy drogi obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowę przepustów pod drogą, zatok autobusowych i odwodnienie jezdni. Wykonane zostały także: odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych, ścinka zawyżonych poboczy z jednoczesnym profilowaniem i dostosowaniem wysokościowym do nawierzchni jezdni, wycinka samosiewów drzew, krzewów z rowów przydrożnych i poboczy, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z jednoczesną wymianą przepustów pod zjazdami.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, w których droga przebiega po wysokim nasypie, oraz w obrębie zbiornika wodnego (stawu) zamontowano bariery energochłonne. W obrębie zatok przystankowych wykonano chodniki z kostki betonowej i obramowano od strony jezdni betonowymi krawężnikami.

Wartość inwestycji wynosi ponad 3,3 mln zł brutto i jest w blisko 85% dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Uroczystego otwarcia drogi wojewódzkiej nr 355 dokonano także w Zawidowie.

Powiat Zgorzelecki/ii

Reklama