Wykłady o historii naszego miasta

Wykłady o historii naszego miasta
fot. UM Zgorzelec Muzeum Śląskie w Görlitz zaprasza na wykład „Miasto wypędzonych. Görlitz 1945-1953”. Spotkanie, drugie z cyklu poświęconego powojennej historii Zgorzelca i Görlitz, poprowadzi historyk Markus Lammert.
istotne.pl wykład, mdk zgorzelec

Tematem pierwszego z cyklu spotkań historycznych organizowanych przez Muzeum Śląskie w Görlitz były przekształcenia narodowościowe i demograficzne na terenach włączonych do Polski po II wojnie światowej. Poświęcony powojennemu osadnictwu wykład odbył się 16 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Wygłosiła go dr hab. Małgorzata Ruchniewicz.

Drugie spotkanie tego historycznego cyklu, przybliżającego nam historię dwóch sąsiadujących ze sobą miast – Zgorzelca i Görlitz, to kontynuacja historii zmian demograficznych, jakie w latach powojennych zaszły w podzielonym między dwa kraje Görlitz oraz całym regionie. Wykład Markusa Lammerta, historyka i współpracownika naukowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli, to oparty na własnych badaniach źródłowych opis sytuacji powojennego Görlitz, którego wschodnia część, na skutek polityki wielki mocarstw, przypadła w udziale Polsce, stając się polskim Zgorzelcem.

Konsekwencją decyzji politycznych były wysiedlenia, które dotknęły niemieckich mieszkańców nowego polskiego miasta, powoli zasiedlanego przez zdemobilizowanych żołnierzy polskich i ludność wracającą z niemieckich obozów pracy i koncentracyjnych oraz przesiedleńców (choć także w tym przypadku właściwsze wydaje się jednak określenie: wysiedleńcy) ze wschodnich terenów przedwojennej Polski.

Wykład przybliży sytuację wysiedlonych ze wschodniej części miasta i uchodźców, których tysiące znalazły się w zachodniej części Görlitz.

Wykład Markusa Lammerta „Miasto wypędzonych. Görlitz 1945-1953” – czwartek, 5.11.2015, godz. 18, Dom Kultury Zgorzelec. Wstęp wolny.

UM Zgorzelec/ii