I Ty możesz zostać policjantem

I Ty możesz zostać policjantem
fot. MZ Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
istotne.pl policja, praca

Rekrutacja do służby w policji odbywa się w sposób ciągły. Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia zgorzeleckiej komendy od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00)

Służba w policji zapewnia:

  • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
  • gwarancję stałych warunków pracy
  • ciekawą pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • różnorodny system szkoleń
  • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in. 13 pensja, równoważnik za umundurowanie)
  • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
  • po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

KPP Zgorzelec/ii