Ruszyły nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Ruszyły nieodpłatne punkty pomocy prawnej
fot. freeimages.com (ekelzarth) Dzisiaj w powiecie zgorzeleckim zostały otwarte nieodpłatne punkty pomocy prawnej.
istotne.pl prawo

Przypominamy, że darmowa pomoc prawna świadczona będzie dla uprawnionych osób fizycznych, których krąg określony został szczegółowo w przyjętej regulacji. Korzystać z niej będą mogli:

 1. młodzież do 26. roku życia
 2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 3. seniorzy po ukończeniu 65 lat
 4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 5. kombatanci
 6. weterani
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram działania Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 3
  Poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00
  Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
  Środa od godz.8.00 do 12.00
  Czwartek od godz. 8.00 do 12.00
  Piątek od godz. 8.00 do 12.00
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, plac Wolności 9
  Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
  Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
  Środa od godz. 10.00 do 14.00
  Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
  Piątek od godz. 10.00 do 14.00
 3. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14 (punkt prowadzony przez organizację pozarządową)
  Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
  Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
  Środa od godz. 10.00 do 14.00
  Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
  Piątek od godz. 9.00 do 13.00
 4. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3 (punkt prowadzony przez organizację pozarządową)
  Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
  Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
  Środa od godz. 10.00 do 14.00
  Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
  Piątek od godz. 10.00 do 14.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

Powiat Zgorzelecki/ii