Wypełnij ankietę

Wypełnij ankietę
fot. freeimages.com (Gary Mcinnes) Trwają prace nad przygotowaniem Planu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Zgorzelec (PONE). Urzędnicy proszą o wypełnianie ankiet, które pomogą oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych w naszym mieście.
istotne.pl ankieta, um zgorzelec

Dokument, który na zlecenie urzędu opracowuje wrocławska firma Wroconsult, ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta. Pozwoli też zaplanować, jakie działania będą w najbliższych latach podejmowane przez gminę na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza, a w przyszłości umożliwi instytucjom i mieszkańcom Zgorzelca ubieganie się o dofinansowanie takich przedsięwzięć jak np.: termomodernizacja budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na energooszczędne, wykorzystanie energii odpadowej czy modernizacja sieci dystrybucyjnej itp.

W przygotowaniu planu niezwykle pomocne są ankiety opracowane przez firmę Wroconsult. – Zależy nam, aby dokument oparty był na możliwie jak najdokładniejszych danych, bo tylko wtedy propozycje rozwiązań przyjmowanych na jego podstawie będą realnie służyły ochronie i poprawie jakości powietrza w naszej gminie – mówią magistraccy urzędnicy. – Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie opracowanej przez firmę Wroconsult na potrzeby PONE. Można je otrzymać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 215 (II piętro) lub pobrać ze strony: www.wroconsult.pl/pgn/zgorzelec/

I dodają: – Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Wydziału Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec do 15 października 2015 r. Zapewniamy, że przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i do opracowania Planu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Zgorzelec i nie będą udostępniane publicznie.

UM Zgorzelec/ii