16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet
fot. freeimages.com (glendali) 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
istotne.pl policja, kampania

„16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy w celu wyegzekwowania wywiązywania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

W działania aktywnie włącza się także zgorzeleccy policjanci. Funkcjonariusze będą pełnili dyżury zarówno w zgorzeleckiej Poradni Uzależnień, jak i w Komendzie Powiatowej Policji. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących im prawach.

Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które doświadczyły przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili, zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

KPP Zgorzelec/ii