Uwaga! Niewybuchy

Uwaga! Niewybuchy
fot. Patrol Rozminowania nr 23 W ostatnim czasie zgorzeleccy policjanci otrzymują zgłoszenia o odnalezieniu – czy to w kompleksie leśnym, czy podczas prac polowych – pocisków artyleryjskich pochodzących z okresu II wojny światowej.
istotne.pl wojsko, policja

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu

  • nie dotykajmy go, a w szczególności nie podnośmy, nie przesuwajmy, nie używajmy wobec przedmiotu żadnych narzędzi
  • w miarę możności zabezpieczmy miejsce znalezienia przed ingerencją innych osób
  • powiadommy policję
  • do czasu przyjazdu policji pozostańmy w pobliżu znaleziska – nie dopuszczajmy innych osób do manipulowania przedmiotem.

KPP Zgorzelec/ii