I Ty możesz zostać policjantem

I Ty możesz zostać policjantem
fot. MZ Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, zgorzelecka policja ma bardzo dobrą propozycję – zostań funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
istotne.pl policja, praca

To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale też dużo dający w zamian. – Spróbuj, bo naprawdę warto – zachęcają zgorzeleccy mundurowi.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

To podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (pok. 307; tel. 75 64 94 306 lub 75 64 94 314) dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem o doborze zamieszczonym na stronie internetowej KPP Zgorzelec, w zakładce „Służba w Policji”, następnie przygotuj wyszczególnione w ogłoszeniu dokumenty. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w policji składa się z etapów niepunktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna).

Zespół Kadr i Szkolenia KPP Zgorzelec/ii